Ohjeet ja lomakkeet

Sivun alalaidassa on linkkejä tulostettaviin ohjeisiin.

Terveydenhuoltosopimus löytyy ennen kirjautumista etusivulta "Nasevaan liittymiseen tarvittavat lomakkeet" ja myös alalaidan liitelinkeistä.

Terveydenhuoltokäynti

Tutustumista varten terveydenhuoltokäyntiin liittyvä arviointiohje ja mallilomake. Sisäänkirjautunut eläinlääkäri voi tulostaa täytettävän PDF-lomakkeen:  Valitse mikä tahansa tila - mene "TH-käynnit ja -suunnitelmat" -sivulle - Tulosta tyhjä lomake Pdf -kuvakeesta.

ETT/Naseva toteutti talvella 2011-12 valtakunnallisen koulutuskierroksen eläinlääkäreille.
Alla olevaan nimilistaan on koottu Naseva -koulutuksen käyneet eläinlääkärit. Koulutetut eläinlääkärit ovat perehtyneet uudistetun terveydenhuoltokäynnin sisältöön ja arvioinnin tekoon sekä Nasevan käyttöön.
Listan avulla voit löytää tilallesi sopivan yhteistyökumppanin. Ota yhteyttä suoraan eläinlääkäriin. Neuvo 2020 tukikelpoisista terveydenhuoltoeläinlääkäreistä löytyy listaus www.mavi.fi sivulta.

Nautaterveydenhuolto

Nautaterveydenhuollon tavoitteet ja kansallisen tason vaatimukset löydät alapalkista kohdasta "Tavoitteet". Nautatilan terveydenhuoltotyötä tukevaa materiaalia löydät uusilta ETT:n sivuilta jonne on koottu toimintaohjeita vasikkaripulin, hengitystietulehdusten ja tarttuvien sorkkasairauksien varalle.

Terveystodistus eläinkauppaa/-siirtoja varten on eläinlääkärin sähköisellä allekirjoituksella varustettuna tallennettavissa Nasevaan.

PDF muotoinen todistus on tulostettavissa Nasevasta.

Erillinen käyttöohje löytyy sivun alalaidasta, harmaan alapalkin tiedostoista.  Vanha paperiversio löytyy edelleen ETT:n sivuilta kohdasta eläinkauppa.

ETT:n ohjeet ja lomakkeet sivuilta löytyy materiaalia mm. eläinnäyttelyitä ja Mycoplasma bovista koskien. 

Ohjeita tilatason tautisuojaukseen ja tautiriskien kartoituslomake löytyy ETT:n sivuilta.

Nautaketjun turvallinen toimintatapa- hanke asiaa löytyy ETT:n verkkosivuilta. Täältä löytyvät myös välitysvasikkaohje, teurasnautaohje ja vastuullisen eläinkaupan pelisäännöt.

Ruokaviraston ohjeita näytteenottoon ja patologisten näytelähetysten pakkaamiseen.

Liitteet