Ohjeet ja lomakkeet

Anna palautetta Nasevasta

 

Sivun alalaidassa on linkkejä tulostettaviin ohjeisiin.

Terveydenhuoltosopimus löytyy ennen kirjautumista etusivulta "Nasevaan liittymiseen tarvittavat lomakkeet" ja myös sivun alalaidan liitteistä. Täytetty ja allekirjoitettu lomake voidaan palauttaa skannattuna liitetiedostona sähköpostiin naseva(at)ett.fi

Terveydenhuoltokäynti

Tutustumista varten terveydenhuoltokäyntiin liittyvä arviointiohje ja mallilomake sivun alaosan liitteissä.


”Nasevakoulutuksen käyneet eläinlääkärit” - nimilistaan on koottu Naseva -peruskoulutuksen käyneet eläinlääkärit. Koulutetut eläinlääkärit ovat perehtyneet Nasevan terveydenhuoltokäynnin sisältöön ja arvioinnin tekoon sekä Nasevan käyttöön.
Listan avulla voit löytää tilallesi sopivan yhteistyökumppanin. Ota yhteyttä suoraan eläinlääkäriin. Neuvo 2020 tukikelpoisista terveydenhuoltoeläinlääkäreistä löytyy listaus Ruokaviraston sivuilta.

Linkki Nautaterveydenhuollon ohjeisiin

Nautaterveydenhuollon tavoitteet ja kansallisen tason vaatimukset löydät alapalkista kohdasta "Tavoitteet". Nautatilan terveydenhuoltotyötä tukevaa materiaalia löydät ETT:n sivuilta jonne on koottu toimintaohjeita vasikkaripulin, hengitystietulehdusten ja tarttuvien sorkkasairauksien varalle.

Terveystodistus eläinkauppaa/-siirtoja varten on eläinlääkärin sähköisellä allekirjoituksella varustettuna tallennettavissa Nasevaan.

PDF muotoinen todistus on tulostettavissa ETT:n sivuilta.

Erillinen käyttöohje löytyy sivun alalaidasta, harmaan alapalkin tiedostoista. 

ETT:n sivuilta löytyy materiaalia mm. eläinnäyttelyitä ja Mycoplasma bovista koskien. 

Ohjeita tilatason tautisuojaukseen ja tautiriskien kartoituslomake löytyy ETT:n sivuilta.

Nautaketjun turvallinen toimintatapa- hanke asiaa löytyy ETT:n verkkosivuilta.

Linkki - Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010

 

Liitteet